Kontakt
Detský domov
Dlhá ulica 179
949 01 Nitra

Tel., fax:
037/6531605
Tel. sociálne pracovníčky:
037/2433004
Tel. personálna pracovníčka:
037/2433002
Mobil:
0915 570 813 riaditeľka
0903 203 709 ekonómka

E - mailová adresa:
ded.nitra@mail.t-com.sk
riaditel.ded.nitra@upsvar.sk

Kraj: Nitriansky

Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra

 

Názov pozície:

Počet voľných miest:

Organizačný útvar:

Miesto výkonu práce: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra

 

Požiadavky na zamestnanca: