Kontakt

 

Detský domov

Dlhá ulica 179
949 01 Nitra

Tel., fax:
037/6531605
ded.nitra@mail.t-com.sk

Riaditeľ:
0915 570 813
riaditel.nitra@ded.gov.sk

Tel. sociálni pracovníci:
037/2433004
socialne.nitra@ded.gov.sk

Tel. personálny pracovník:
037/2433002
dednr.person@mail.t-com.sk